Smírčí kříž

Smírčí kříže

Pohnutou historii kraje dokládá i několik smírčích křížů nalezených v blízkosti cest. Jedná se o neuměle opracované kamenné bloky. Dřina spojená s jejich vznikem byla součástí trestu odsouzených provinilců. První lze spatřit v Radošově hned za ...

Více