Smírčí kříž

Smírčí kříže

Pohnutou historii kraje dokládá i několik smírčích křížů nalezených v blízkosti cest. Jedná se o neuměle opracované kamenné bloky. Dřina spojená s jejich vznikem byla součástí trestu odsouzených provinilců. První lze spatřit v Radošově hned za ...

Více
Staré cesty

Staré cesty v okolí Ostrova

Dnešní cesty v okolí Ostrova vznikly většinou v první polovině 19. století. Jejich předchůdkyně neohromují velkolepostí lidského ducha a práce. V lepším případě vypadají jako úvozové polní cesty  nebo jako pěšinky zarostlé travou, křovím a ...

Více