mojzis mockel lez

Šance na rozšíření expozice v klášteře

Nápad vyhlásit letošní rok rokem Sibylly Augusty pěkně zapadá do další příležitosti, která se nám v Ostrově pravděpodobně naskytla. Před časem mi do emailové schránky přišla zpráva o tom, že karlovarské muzeum bude dva roky zavřené, jelikož ...

Více
Franziska Sibylla Augusta

Franziska Sibylla Augusta

Franziska Sibylla Augusta se narodila dne 21. ledna 1675 jako druhá dcera vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského. Své mládí prožila v Ostrově. Po smrti svého otce získala západočeská panství, její sestra Anna Maria Franziska dostala ...

Více
Kostel sv. Michaela v Ostrově

Kostel sv. Michaela

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Archandělu Michaelovi, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru ...

Více
Letohrádek Ostrov

Letohrádek

Na místě staršího dřevěného letohrádku Julia Jindřicha, vévody Sasko-Lauenburského nechal postavit podle návrhu stavitele Abraháma Leuthnera v letech 1673-1679 Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský letohrádek nový. Vnitřní úpravy byly ...

Více
Palác princů Ostrov

Palác princů

Byl postaven v letech 1693-1696 dvorním stavitelem Johannem Sockhem v prostoru původního hospodářského dvorce, zvaného Bílý dvůr. Architektonické ztvárnění fasád objektu se třemi křídly a třemi o patro vyššími čtverhrannými věžicemi, umístěnými ...

Více
Zámecký park Ostrov

Zámecký park

Po roce 1625 založil zámeckou zahradu tehdejší majitel ostrovského panství, Julius Jindřich, vévoda Sasko-Lauenburský. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, nanýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím vodního ...

Více