mojzis mockel lez

Šance na rozšíření expozice v klášteře

Nápad vyhlásit letošní rok rokem Sibylly Augusty pěkně zapadá do další příležitosti, která se nám v Ostrově pravděpodobně naskytla. Před časem mi do emailové schránky přišla zpráva o tom, že karlovarské muzeum bude dva roky zavřené, jelikož ...

Více
Franziska Sibylla Augusta

Franziska Sibylla Augusta

Franziska Sibylla Augusta se narodila dne 21. ledna 1675 jako druhá dcera vévody Julia Františka Sasko-Lauenburského. Své mládí prožila v Ostrově. Po smrti svého otce získala západočeská panství, její sestra Anna Maria Franziska dostala ...

Více
Zámecký park Ostrov

Zámecký park

Po roce 1625 založil zámeckou zahradu tehdejší majitel ostrovského panství, Julius Jindřich, vévoda Sasko-Lauenburský. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, nanýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím vodního ...

Více
Zámek Ostrov

Zámek Ostrov

Poměrně rozsáhlý komplex budov, jehož základem bylo starší sídlo zatím neznámého původu, které nechal přestavět na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek – rodovou rezidenci ostrovské větve hrabat Šliků, pravděpodobně Kašpar Šlik. Ve ...

Více
Smírčí kříž

Smírčí kříže

Pohnutou historii kraje dokládá i několik smírčích křížů nalezených v blízkosti cest. Jedná se o neuměle opracované kamenné bloky. Dřina spojená s jejich vznikem byla součástí trestu odsouzených provinilců. První lze spatřit v Radošově hned za ...

Více
Staré cesty

Staré cesty v okolí Ostrova

Dnešní cesty v okolí Ostrova vznikly většinou v první polovině 19. století. Jejich předchůdkyně neohromují velkolepostí lidského ducha a práce. V lepším případě vypadají jako úvozové polní cesty  nebo jako pěšinky zarostlé travou, křovím a ...

Více
Dům kultury Ostrov

Nový Ostrov

Ostrov – dnes druhé největší město Karlovarského okresu nebývalo nikdy tak velkým městem jako v posledních padesáti letech. Sčítání lidu z roku 1930 nám dokládá, že poklidné dění malého města zde trvalo až do počátku II. světové války. ...

Více
XX. století 1. polovina

XX. století 1. polovina

Počátek dvacátého století byl obdobím smělých plánů, nadějí a odvážných cílů. Byl to čas, kdy se člověk učil létat, kdy věda učinila smělý krok kupředu a kdy se zdálo, že lidé jsou schopni vykonat mnoho velkého a dobrého. Díky své poloze býval ...

Více
Porcelánka Puls Ostrov

XIX. století

Vteřina – minuta – hodina – rok – století. Kolik času je v existenci lidstva jedno století? A kolik lidí tvoří dějiny v každém z nich? Ptáme se a hledáme odpovědi. Možná denně procházíme kolem znaků, jež každá doba ...

Více
barokní letohrádek v Ostrově

Baroko

Dějiny každého i toho nejmenšího a zdánlivě málo Významného města jsou zároveň drobným otiskem velkých dějin kontinentu. Nejinak je tomu v Ostrově. Všechny světodějné události, myšlenkové a umělecké proudy pronikaly a doléhaly po celá staletí i ...

Více