Stará radnice Ostrov

Stará radnice

Budovu Staré radnice najdete uprostřed zástavby Starého náměstí. Původně gotická stavba byla po požáru v 16. století přestavěna v renesančním stylu. Později byla dostavěna hranolová věž s hodinami, znakem města a reliéfy. Dnes má radnice ...

Více
Kostel sv. Michaela v Ostrově

Kostel sv. Michaela

Farní kostel sv. Mikuláše, později zasvěcený svatému Archandělu Michaelovi, pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Z této doby zachovány tympanon vstupního portálu se slepými kružbami a křížová klenba podvěží – dnes sakristie. Po požáru ...

Více
Dům kultury Ostrov

Dům kultury Ostrov

Stěžejní dominanta Mírového náměstí a tím i nové části města. Objekt byl postaven v letech 1954-1955 podle projektu akademického architekta Jaroslava Krauze a Ing. Arch. Josefa Sedláčka. Obdélná dvoupatrová budova je rozčleněna rizality  na ...

Více
Letohrádek Ostrov

Letohrádek

Na místě staršího dřevěného letohrádku Julia Jindřicha, vévody Sasko-Lauenburského nechal postavit podle návrhu stavitele Abraháma Leuthnera v letech 1673-1679 Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský letohrádek nový. Vnitřní úpravy byly ...

Více
Palác princů Ostrov

Palác princů

Byl postaven v letech 1693-1696 dvorním stavitelem Johannem Sockhem v prostoru původního hospodářského dvorce, zvaného Bílý dvůr. Architektonické ztvárnění fasád objektu se třemi křídly a třemi o patro vyššími čtverhrannými věžicemi, umístěnými ...

Více
Zámecký park Ostrov

Zámecký park

Po roce 1625 založil zámeckou zahradu tehdejší majitel ostrovského panství, Julius Jindřich, vévoda Sasko-Lauenburský. V její úpravě se prolínaly prvky renesančních, nanýristických a raně barokních italských zahrad s hojným využitím vodního ...

Více
Zámek Ostrov

Zámek Ostrov

Poměrně rozsáhlý komplex budov, jehož základem bylo starší sídlo zatím neznámého původu, které nechal přestavět na přelomu 15. a 16. století na renesanční zámek – rodovou rezidenci ostrovské větve hrabat Šliků, pravděpodobně Kašpar Šlik. Ve ...

Více
kostel sv. Jakuba

Nejstarší historie města

Možná, že při procházkách Ostrovem směřují vaše kroky stále stejnými, dobře známými cestami. Zkuste však jednou změnit směr, nehte se oslovit historií, projděte s námi zámeckým parkem ke hřbitovu, neboť právě tam lze najít nejdůstojnějšího ...

Více